Kurum İçi İletişim Şirketiniz İçin Neden Önemlidir?

İş Takibi 13 min read , April 26, 2019

Kurum içi iletişim, bir organizasyonun başarısı için hayati önem taşır. Çalışanlar, yöneticiler ve ekipler arasındaki bilgi, fikir ve mesajların etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu blog yazısında, kurumsal iletişimin önemini, yaygın sorunlarını ve bu sorunları çözmek için kullanılabilecek çeşitli yolları, teknikleri ve araçları inceleyeceğiz.

three crumpled yellow papers on green surface surrounded by yellow lined papers
Photographer: Volodymyr Hryshchenko | Source: Unsplash

Kurum İçi İletişim ve Önemi

İç iletişim, bir organizasyon içinde bilgi, fikir ve mesajların değiş tokuşunu ifade eder. Çalışanlar, yöneticiler ve departmanlar arasındaki etkileşimleri içerir ve herkesin bilgilendirildiği, uyumlu olduğu ve ortak hedeflere doğru çalıştığından emin olunmasını sağlar.

Güçlü iç iletişim şirketler için çok önemlidir çünkü:

  • Çalışan katılımını ve morale katkıda bulunur: Çalışanlar bilgilendirildiklerini, dahil edildiklerini ve duyulduklarını hissettiklerinde, daha motive olurlar ve en iyi çalışmalarını yapmaya daha meyillidirler.
  • İşbirliğini ve takım çalışmasını artırır: Net iletişim, takımların fikirleri paylaşmasını, çabalarını koordine etmesini ve ortak hedeflere doğru çalışmasını sağlayarak işbirliğini teşvik eder.
  • Karar alma süreçlerini geliştirir: Şeffaf iletişim, herkesin bilgiye sahip olmasını sağlayarak bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur ve daha iyi sonuçlara yol açar.
  • Şirket kültürünü güçlendirir: Açık ve dürüst iletişim, güven, saygı ve pozitif bir çalışma ortamı oluşturarak tüm organizasyona fayda sağlar.

Etkili iç iletişim stratejilerine yatırım yapmak, şirketinizin başarısı için yapılan bir yatırımdır.

Kurum İçi İletişim Sorunları Nelerdir?

Kurumda sağlıklı bir iç iletişimin olmaması domino etkisi yaratarak çalışan moralinden kârlılığa kadar her şeyi etkileyebilir.

man wearing white top using MacBook
Photographer: Tim Gouw | Source: Unsplash

1. Kafa Karışıklığı ve Yanlış Anlamalar:

Açık ve tutarlı iletişim olmadan, çalışanlar çelişkili bilgiler alabilir veya kritik güncellemelerden habersiz kalabilir. Bu da kafa karışıklığı, yanlış anlaşılmalara ve sonuç olarak, durumu netleştirmeye çalışarak boşa harcanan zaman ve kaynaklara yol açar. Örneğin pazarlama ekibi, sadece satış ekibine açıklanan bir ürün değişikliğinden habersiz bir kampanya başlatırsa bu müşteri şikayetlerine ve kafa karışıklığına yol açar.

2. Bilgi Bariyerleri ve Açıkları:

Ekipler etkili bir şekilde iletişim kurmadığında, kendi bilgi ve birikimleriyle birlikte sadece kendi alanlarında çalışırlar. Bu, iş birliğini, yeniliği ve sorunları çözme yeteneğini engeller. Mesela yazılım ekibi, müşteri hizmetleri ekibi ile görüşmeden uygulamada özellik geliştirmeleri yaparsa bu müşteriler tarafından tercih edilmeyecek bir özellik olabilir.

3. Düşen Çalışan Bağlılığı ve Morali:

Bilgilendirilmediğini hissetmek, çalışan moralini ve bağlılığını önemli ölçüde etkileyebilir. Çalışanlar kendilerini değersiz hissedebilir ve ekstra çaba göstermek için daha az motive olabilirler. Diyelim ki şirket yönetimi, karar alma sürecine çalışanları dahil etmeden büyük değişiklikler yaptı ve bunu çalışanlara aniden duyurdu. Bu durum işten ayrılmalara sebebiyet verebilir.

4. Düşen Verimlilik ve Etkinlik:

Zayıf şirket içi iletişim, aynı işlerin tekrar yapılmasına, kaçırılan son teslim tarihlerine ve görevleri tamamlamada gecikmelere yol açar. Ayrıca takım çalışmasını olumsuz etkiler. Örneğin iki departman, birbirlerinin çalışmalarından habersiz ayrı pazarlama kampanyaları üzerinde çalışır, bu da boşa harcanan kaynaklara ve kaçırılan fırsatlara yol açar.

5. İtibar ve Marka Zararı:

Kurum içi iletişim sorunları, şirketin dışarıdaki itibarını ve markasını da etkileyebilir. Motive olmamış çalışanlar müşteri hizmetlerini zayıf bir şekilde sağlayabilir ve iç çatışmalar sızdırılarak şirket imajına zarar verebilir. Mesela şirket kararlarından dolayı bilgilendirilmediğini hisseden kızgın bir çalışan, hayal kırıklıklarını sosyal medyada ifade ederek, şirketin marka imajına ve müşteri güvenine zarar verir.

three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
Photographer: Austin Distel | Source: Unsplash

Unutmayın: Sağlıklı iç iletişim, herhangi bir kuruluşun başarılı olması için gereklidir. Şirketler, açık, dürüst ve iki yönlü iletişime öncelik vererek iş birliğini teşvik edebilir, güven inşa edebilir ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilir. Hatırlarsanız 2017 yılında kan testi şirketi Theranos'un çöküşüne iletişim sorunlarının neden olduğu iddia edildi. Çalışanlar, gizlilik kültürünün ve sınırlı bilgi paylaşımının, teslim tarihlerinin kaçırılmasına, hatalı test sonuçlarına ve sonuçta şirketin çökmesine yol açtığını bildirdi. Hatta bu süreci anlatan bir film de mevcut: The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Kurum İçi İletişim Yolları, Teknikleri ve Araçları

Kuruluşların şirket içi iletişimi geliştirmek için kullanabileceği çok sayıda yol, teknik ve araç vardır. İşte bazı etkili stratejiler:

1. Net İletişim Kanalları Kurun

Çalışanlarınızın iletişim kurabileceği e-posta, anlık iletişim platformları (örneğin, Cubicl, Slack, Microsoft Teams), intranet portalları ve iç kullanım için tasarlanmış sosyal medya ağları sağlayın. Çalışanların farklı iletişim türleri için hangi kanalları kullanacaklarını bilmesini sağlayın.

2. Düzenli Toplantılar ve Kontroller

Düzenli olarak takım toplantıları, departmanlar arası toplantılar ve yöneticiler ile çalışanlar arasında bire bir kontrol toplantıları düzenleyin. Bu toplantılar güncellemeler, geri bildirimler ve hedefler ve öncelikler için tartışma ortamı yaratmaya yardımcı olacaktır.

3. İşbirliği Araçlarından Yararlanın

Proje yönetimi yazılımları (örneğin, Cubicl, Trello, Asana), belge paylaşım platformları (örneğin, Google Drive, Microsoft SharePoint) ve sanal beyaz tahtalar, kurum içi iletişimin olmazsa olmazlarıdır.

4. Kurum İçi İletişim için Açık Diyalogu Teşvik Edin

Çalışanların fikirlerini paylaşmaları, geri bildirim vermeleri ve endişelerini dile getirmeleri için açık iletişim kültürü oluşturun. Yöneticilerin açık kapı politikası benimsemelerini ve çalışan geri bildirimlerini aktif bir şekilde dinlemelerini teşvik edin.

5. Eğitim ve Kaynaklar Sağlayın

Etkili iletişim becerileri, çatışma çözme ve aktif dinleme konularında eğitim seansları veya atölye çalışmaları sunun. Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için iletişim kuralları, şablonlar ve en iyi uygulamalar gibi kaynaklar sağlayın.

6. Kurum İçi İletişimde Görsel İletişimi Kullanın

Bilgileri net ve etkili bir şekilde iletmek için infografikler, grafikler, gantt çizelgeleri, zaman çizelgeleri ve videolar gibi görsel içeriklerden faydalanın. Görsel iletişim karmaşık kavramları basitleştirebilir ve çalışanlarınız arasında anlayışı artırabilir.

7. Başarıları ve Dönüm Noktalarını Kutlayın

Bireylerin veya ekiplerin başarılarını ve dönüm noktalarını kutlayın. Şirkete dahil olmuş kişilerin, hedeflerini gerçekleştirmesi için onları teşvik edin. Bu tarz destekliyici davranışlar morale katkıda bulunur, takdir duygusu oluşturur ve pozitif bir şirket kültürünü pekiştirir.

8. Kurum içi İletişim için Geri Bildirim Mekanizmaları

Çalışanlardan gelen geri bildirimleri toplamak ve kurum iç iletişimde iyileştirme alanlarını belirlemek için çalışan anketleri, öneri kutuları veya anonim geri bildirim kanalları gibi resmi geri bildirim mekanizmaları oluşturun.

9. Örnekle Liderlik Edin

Liderler ve yöneticiler, etkili kurum içi iletişim davranışlarını sergileyerek örnek olmalıdır. Açık, şeffaf ve tutarlı bir iletişim sağlamalıdır. Böylelikle ekibin diğer üyeleri de benzer hal ve tavırda olabilir.

10. Uzaktan Çalışmaya Uygun Çalışma Alanı Sunun

Uzaktan çalışmanın artması ile, iletişim araçları ve uygulamaları uzaktan çalışanları da kapsayacak şekilde düzenleyin. Düzenli sanal toplantılar planlayın, uzaktan işbirliği araçlarına erişim sağlayın ve uzaktan iletişim için net kurallar belirleyin.

Bu stratejileri uygulayarak ve uygun araçlardan yararlanarak, kurumlar iç iletişimi geliştirebilir, işbirliğini teşvik edebilir ve daha fazla katılımlı ve verimli bir iş gücü yaratabilir.

Kurum İçi İletişim Aracı: Cubicl İş Takip Programı

Genellikle hem çalışanlar hem yöneticilet yukarıda belirtilen maddeleri zaten daha önce duymuştur. Başkalarından bu faaliyetlerin detaylatını öğrenmiştir. Diğer ekiplerden ve kurumlardan tavsiyeler almıştır. Maalesef bunlar tavsiye seviyesinde kalınca kişiler için çok soyut kalabiliyor. Haliyle harekete geçmiyoruz, geçsek bile yarı yolda pes ediyoruz. Hadi bugün bunu yapmayalım. Gelin beraber iç iletişim yollarını, tekniklerini ve araçlarını uygulamalı olarak deneyelim. Bunu da Cubicl Görev Yönetim Aracı ile yapalım.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Cubicl’da ana sayfada kişinin görevleri listelenir.

Cubicl, ekiplerin ve departmanların iş birliğini ve iletişimini kolaylaştıran bir platformdur. Görev yönetimi, yazışma, dosya paylaşımı, proje takibi gibi birçok özelliği ile ekiplerin daha organize ve verimli çalışmasını sağlar. Hem web hem de mobil uygulama üzerinden kullanılabilir.

1. İletişim İçin Yazışma Alanı (Chat)

Bir kurum içi iletişim aracı olan Cubicl'da ekipler, departmanlar, gruplar ve projeler için yazışma grupları oluşturabilir, birebir yazışmalar yapabilirsiniz. Cubicl'ın yazışma özelliğini hem web hem mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. Bu sayede ekip içi yazışmalar farklı uygulamalar arasında dağılmaz. Tek bir yerden erişilebilir olur.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Cubicl’da bireysel ve grup yazışmaları yapılabilir.

2. Toplantı Görevleri

Toplantıların başlıca sorunları genellikle iki türlüdür: sık sık gerçekleştirilen toplantılar ve net hedef ve karar almadan biten toplantılar. Bu kurum içi iletişim için verimsizlik anlamına gelmektedir. Bunları iyileştirmek için, toplantı programı oluşturun, hedef belirleyin, ilgili kişileri öncesinde bilgilendirin. Cubicl'da toplantılarınız için öncesinde görev açabilir, bu göreve ilgili kişileri görevli olarak ekleyebilir, görev açıklamasında toplantı gündemini yazabilir, toplantıya katılacaklara öncesinde yapması gerekenleri belirtebilirsiniz. Sonuç olarak toplantıya başladığınızda herkes hazırlıklı olacağı için hem toplantı süreniz uzamaz, hem de bir karar alarak toplantıyı bitirebilirsiniz.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Cubicl’da toplantı görevi.

3. Departman ve Ekiplerin Görevleri Tek Bir Yerde

Cubicl'da şirketinizin birimleri, ekipleri, grupları, projeleri, departmanları ve farklı yerlerdeki ofisleri için projeler oluşturarak kurum yapınızı Cubicl Proje Takip Yazılımına aktarabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya firmanızın tüm hiyerarşik yapısını Cubicl'da kurgulayabilirsiniz.

Cubicl’da projeler

Cubicl'da projeler şirket içindeki ekiplerin ortak çalışma ortamı oluşturabilmesini ve projeyle ilgili tüm bilgilere ve görevlere ulaşabilmesini sağlar. Bu bakımdan bakıldığında aslında Cubicl'daki projeler özelliği bir iç iletişim aracıdır, diyebiliriz. Projenin görevlerine, dosyalarına, gantt çizelgesine, zaman çizelgesine, takvimine ve raporlarına tek bir yerden ulaşılabilir. Sonuç olarak ilgili tüm görevlere ve dosyalara tek bir yerden erişilebilir.

4. Görevlerde Geri Bildirimler

Görevler hakkında üyelerin fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmesi ve bu fikirlerin tartışılabilmesi kurum içi iletişimi güçlendirir, ekiplerin çalışmalarının kalitesini arttırır, farklı bakış açılarının keşfedilmesine olanak tanır. Cubicl'da görevliler görev altında ekip arkadaşları ile yazışabilir, görevin son durumunu paylaşabilir, gün içinde yapılanları anlatabilir ve yeni fikirler ortaya koyabilir.

Cubicl’da görev aktiviteleri.

5. Kurum İçi İletişimde Yönlendirici İçerikler

Ekibinizi ya da projeyi ilgilendiren eğitim içeriklerini, yönlendirmeleri, görevler ile ilgili taslak belgeleri veya şablonları projenin dosyalar sayfasına yükleyin. Böylelikle proje süresince ekip üyeleri ihtiyaç duydukları anda ilgili alana gidip içeriklerden faydalanabilir. Tekrar eden dosya paylaşımlarına gerek kalmaz. Etkili bir biçimde dosya yönetimi sağlanmış olur.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Cubicl’da projenin dosyalar sayfası.

6. Görsel İletişim

Cubicl'da projeye ait görevler Kanban çizelgesi üzerinde gösterilir. Benzer şekilde projenin gantt çizelgesi, zaman çizelgesi ve takvim görünümü de vardır. Bunlar görevleri görselleştirdiği için iş süreçlerinin yönetimini kolaylaştırır. Planlama yapmak için pratik kullanımlar sunar.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Kanban görünümünde görevler.

7. Destekleyici Kurum Kültürü

Kurum içi iletişimde önemli faktörlerden biri de hem yöneticilerin hem de çalışanların başarılı olan ekip üyelerini açık bir şekilde takdir etmesidir. Bu hem ekip içinde daha ılımlı bir ortam oluşturur hem de çalışan motivasyonunu arttırır. Cubicl İş Yönetim Uygulamasında herkesin ekli olduğu ana proje üzerinden tebrik mesajlarını paylaşabilirsiniz.

Cubicl’da ekip üyelerini destekleyin.

8. Çalışan Memnuniyeti

Düzenli aralıklarla ekip üyelerinden geri bildirim toplayın. Bunun için anonim formlar (Google Form, JotForm gibi araçlar ile) oluşturabilir ve bu formları Cubicl Görev Yönetimi Uygulaması yazışma gruplarından paylaşabilirsiniz. Yazışmaya pinlediğiniz formu herkes görecek ve katılım daha fazla olacaktır. Belirli bir sürenin ardından formu yoruma kapatın ve gelen cevapları değerlendirin. Memnuniyet durumu düşük olan ekip üyelerine geri dönüşler yapın.

Kurum İçi İletişim Aracı Cubicl İş Takip Programı
Cubicl’dan memnuniyet anketlerini paylaşın.

9. Bir Kurum İçi İletişim Örneği Olun

Yönetici olarak sizin davranışlarınız diğer ekip üyelerinin davranışını da etkiler. Cubicl İş Takip Programındaki pozitif ve açık tavrınız diğerlerini de olumlu anlamda etkileyecektir.

Cubicl’da olumlu geri dönüşler.

10. Uzaktan Çalışma için Bulut Tabanlı SaaS Çözüm

Bulut Tabanlı SaaS, Hizmet Olarak Yazılım anlamına gelen Software as a Service kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu modelde, yazılım bir internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen ve kullanılabilen bir bulut ortamında barındırılır. Cubicl da bulut tabanlı SaaS bir yazılımdır. İnternete bağlı olduğunuz sürece Cubicl Görev Takip Aracına erişebilirsiniz. Uzaktan çalışan ekipleri tek bir yerde birleştirir, kolektif olarak projelerin ve görevlerin tamamlanmasına olanak tanır.

Cubicl hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum.

Kurum içi iletişim, bir organizasyonun başarısı için kritik öneme sahiptir. Etkin bir kurumsal iletişim, çalışanlar arasında bilgi ve fikirlerin açık ve net bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak, iş birliğini ve koordinasyonu teşvik eder, motivasyonu ve bağlılığı artırır ve şirketin genel başarısına katkıda bulunur.

Bu blog yazısında, kurumsal iletişimin önemini, yaygın sorunlarını ve bu sorunları çözmek için kullanılabilecek çeşitli yolları, teknikleri ve araçları inceledik. Cubicl gibi modern iş birliği araçları, kurumsal iletişimi kolaylaştırmak ve geliştirmek için çeşitli özellikler ve işlevler sunar.

Kurumsal iletişiminizi geliştirmek ve daha yüksek bir organizasyonel başarı elde etmek için bu blog yazısında yer alan önerileri ve Cubicl gibi araçları kullanmayı öneriyoruz.

Cubicl Proje Yönetim Aracındaki tüm özellikleri keşfetmek isterseniz Cubicl 101 sunumuna, daha detaylı özelliklerine erişmek istiyorum derseniz Cubicl 201 sunumuna göz gezdirin. Ekibinizle beraber bir çalışma ortamı oluşturmak için Cubicl'ı 14 gün ücretsiz tüm özellikleri ile deneyin.

Unutmayın: Etkin iletişim, her başarılı organizasyonun temel taşıdır.