İş Hayatında Etkili Zaman Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

İş Takibi 13 min read , March 4, 2019

Dinamik ve hızlı iş dünyasında, etkili zaman yönetimi sadece bir beceri değildir; bu stratejik bir zorunluluktur. Dümendeki şirket sahipleri ve yöneticiler için zamanı optimize etme, iş akışlarını kolaylaştırma ve üretkenliği artırma yeteneği, rekabet ortamında başarılı olmak ile yalnızca hayatta kalmak arasındaki fark anlamına gelebilir. Bu kapsamlı kılavuzda, zaman yönetiminin inceliklerini derinlemesine inceliyor, hem iş liderlerine en değerli kaynakları olan zamandan yararlanma konusunda güç verebilecek eskimeyen teknikleri hem de en son teknolojik çözümleri keşfediyoruz.

zaman yönetimi için cubicl iş takip programını tercih edin.
Photographer: freestocks | Source: Unsplash

Zaman Yönetimi Yaklaşımları ve Teknikler Nelerdir?

Zamanı etkin yönetmenin özü, zamana karşı dayanıklı, kanıtlanmış tekniklerin benimsenmesinde yatmaktadır. Kişisel zaman yönetimi ve ekip üretkenliği üzerindeki etkileriyle beğeni toplayan, eskimeyen zaman yönetimi tekniklerini inceleyelim.

Pomodoro Tekniği

three cherry tomatoes
Photographer: Alex Ghizila | Source: Unsplash

Pomodoro Tekniği, Francesco Cirillo tarafından 1980'lerin sonlarında geliştirilen popüler bir zaman yönetimi yöntemidir. Teknik adını İtalyancada "domates" kelimesinden alıyor çünkü Cirillo başlangıçta çalışma aralıklarını takip etmek için domates şeklinde bir mutfak zamanlayıcısı kullanıyordu. Pomodoro Tekniği, çalışmayı "Pomodoro" olarak bilinen ve kısa molalarla ayrılan çalışma aralıklarına bölerek odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Pomodoro tekniğinde çalışacağınız görevi belirleyin. 25 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın (bir Pomodoro). Bu süreye çalışma aralığı denir. Seçilen göreve odaklanın ve zamanlayıcı çalana kadar kesintisiz olarak üzerinde çalışın. Zamanlayıcı çaldığında, rahatlamak ve yeniden şarj olmak için kısa bir mola verin (yaklaşık 5 dakika). 4 Pomodoroyu tamamladıktan sonra 15-30 dakika kadar daha uzun bir mola verin. Pomodoro Tekniği, zamanlayıcının aciliyet hissi yaratarak konsantrasyonu korumaya ve tükenmişliği önlemeye yardımcı olduğu fikrine dayanmaktadır. Düzenli molalar aynı zamanda zihinsel yorgunluğun önlenmesine ve genel verimliliğin artırılmasına da yardımcı olur. Pomodoro Tekniği ile ilgili bazı temel prensipler ve ipuçları:

 • Esneklik: Pomodoro'nun uzunluğunu ve mola sürelerini kişisel tercihlerinize ve görevin niteliğine göre ayarlayın.
 • İlerlemeyi Kaydetme: Tamamlanan Pomodoro'ları kaydetmek için bir günlük tutun veya bir izleme sistemi kullanın. Bunun için tasarlanmış uygulamalardan da faydalabilirsiniz. Bu, üretkenliğinizi değerlendirmenize ve iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olabilir.
 • Görev Yönetimi: Büyük görevleri daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölerek onları daha az yorucu hale getirin.
 • Dikkatinizi Dağıtacak Şeyleri Ortadan Kaldırın: Çalışma aralığı sırasında dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya çalışın ve yalnızca elinizdeki göreve odaklanın. Bu, bildirimleri kapatmayı, gereksiz sekmeleri kapatmayı veya sessiz bir çalışma alanı bulmayı içerebilir.

Pomodoro Tekniği yaygın bir popülerlik kazandı ve bireyler, ekipler ve kuruluşlar tarafından zaman yönetimini ve üretkenliği artırmak için kullanılıyor. Düzenli molalarla sağlıklı bir denge korumak için de fayda sağlıyor.

Eisenhower Matrisi

Önemli ve Acil Durumuna göre gruplandırma: Eisenhower Matrisi

Eisenhower Matrisi bir zaman yönetimi aracı olmasa da ABD Başkanlığı yapan Dwight D. Eisenhower'a atfedilen bir verimlilik ve önceliklendirme aracıdır ve zaman verimliliği için aktif olarak kullanılır. Bu matris, bireylerin görevleri aciliyet ve önemlerine göre sınıflandırmalarına yardımcı olur. Matris 4 çeyrek alandan oluşur:

 • Acil ve Önemli (I. Çeyrek): Bu çeyrekteki görevler hem acil hem de önemlidir. Krizler ve zamanı yakın olan işler gibi.
 • Önemli, Ancak Acil Değil (II. Çeyrek): Bu çeyrekteki görevler önemlidir ancak acil olmayan statüsündedir. Uzun dönemli planlama, amaç belirleme ve yetenek gelişimi gibi.
 • Acil, Ancak Önemli Değil (III. Çeyrek): Bu çeyrekteki görevler acildir ancak büyük planda çok önemli değildir. Bu görevler genellikle dikkat dağıtıcı şeyler içerir ve daha önemli konulara odaklanmak için en aza indirilmelidir.
 • Acil ve Önemli Değil (IV. Çeyrek): Bu çeyrekteki görevler ne acil ne de önemlidir. Bunlar genellikle zaman kaybettiren faaliyetlerdir ve en aza indirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır.

Zamanı etkili bir şekilde kullanmak için bu teknikte dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle:

 • Önceliklendirin: Görevleri ve etkinlikleri belirleyin ve bunları uygun çeyreğe yerleştirin.
 • II. Çeyreğe Odaklanma: Matris, bireyleri II. Çeyrekteki görevlere daha fazla zaman ayırmaya teşvik eder çünkü bunlar uzun vadeli başarı ve refah için önemlidir.
 • Devredin veya Ortadan Kaldırın: III. Çeyrekteki görevler devredilmeye aday olabilirken IV. Çeyrekteki görevlerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması gerekir.
 • Düzenli İnceleme: Öncelikler ve görevler geliştikçe matrisi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Covey'in Zaman Yönetimi Matrisi

Eisenhower Matrisine ek olarak literatüre geçen diğer matris, Covey'in Zaman Yönetimi Matrisidir. Stephen R. Covey, kitabı "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı"nda kişisel ve mesleki etkililiğe bütünsel bir yaklaşım sunar. Covey'in felsefesi, yalnızca bir zaman yönetimi sistemi olmasa da, bireylerin zamanlarını ve önceliklerini nasıl yönettiklerini derinden etkileyen ilkeleri içerir. Zaman yönetimi hususları büyük ölçüde üçüncü alışkanlık olan "İlk Şeyleri Önce Koy" kapsamında ele alınmakta ve Covey'in yedi alışkanlığının genel çerçevesine entegre edilmektedir.Bu teknik Eisenhower Matrisi ile birçok açıdan benzer ilkeleri paylaşır. İki matris birçok benzerlik barındırmaktadır. Ancak proaktiflik, ilişki kurma ve kişisel gelişim Covey'in Zaman Yönetimi Matrisinde daha belirgindir.

Kanban Tekniği

Cubicl’da kanban görünümü

Kanban, Japonya'da ortaya çıkan görsel bir proje yönetimi ve iş akışı yöntemidir. Özel olarak zaman yönetiminde kullanılan bir teknik değildir. Genellikle verimliliği artırmak ve görevleri daha organize bir şekilde yönetmek için kullanılır. Kanban, sürekli süreci vurgular ve ekipleri veya bireyleri herhangi bir zamanda yönetilebilir sayıda görev üzerinde çalışmaya teşvik eder.

Kanban'ın Temel İlkeleri:

 • İş Akışını Görselleştirin: İş akışınızı temsil edecek görsel bir pano veya sistem kullanın. Bu, kartların bulunduğu fiziksel bir kart veya sanal kartların bulunduğu dijital bir araç olabilir.
 • Devam Eden Çalışmayı (WIP) Sınırlayın: Herhangi bir zamanda devam eden görevlerin veya öğelerin sayısını kısıtlayın. Bu, aşırı yüklemenin önlenmesine yardımcı olur ve yeni görevler başlamadan işin tamamlanmasını sağlar.
 • Akışı Yönet: Sorunsuz ve sürekli iş akışına odaklanın. İşin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için darboğazları belirleyin ve bunları giderin.
 • Kuralları Açık Hale Getirin: İş akışının her aşamasını yöneten kuralları ve politikaları açıkça tanımlayın. Bu, herkesin işin nasıl ilerlemesi gerektiğini anlamasını sağlar.
 • Geribildirim Döngülerini Uygulayın: Düzenli geri bildirim ve düşünmeyi teşvik edin. Ekipler neyin iyi çalıştığını, neyin iyileştirilmesi gerektiğini ve iş akışının nasıl optimize edileceğini tartışabilir.

Kişiler veya ekipler, Kanban ilkelerini uygulayarak organizasyonlarını geliştirebilir, etkili bir şekilde görevleri önceliklendirebilir ve istikrarlı ve yönetilebilir bir iş akışı kurgulayabilir, dolaylı olarak daha iyi zaman yönetimine katkıda bulunabilir.

168 Saat Zaman Kuralı

selective focus photo of brown and blue hourglass on stones
Photographer: Aron Visuals | Source: Unsplash

168 Saat Kuralı, yazar ve zaman yönetimi uzmanı Laura Vanderkam'ın "168 Saat: Düşündüğünüzden Daha Fazla Zamanınız Var" adlı kitabında popüler hale getirdiği bir kavramdır. Kural, herkesin haftada 168 saati olduğu ve bu zamanı nasıl tahsis etmeyi seçtiğimizin üretkenliğimiz, refahımız ve hayattan genel memnuniyetimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fikrine dayanmaktadır.168 Saat Kuralının Temel İlkeleri:

 • Toplam Haftalık Saat: Haftada 168 saat vardır ve bu toplam herkes için sabittir. Bu kural, bu saatleri nasıl kullandığınızı bilmenin ve bu konuda bilinçli olmanın önemini vurgulamaktadır.
 • Zaman Takibi: Vanderkam, bireyleri hafta boyunca zamanlarını nasıl geçirdiklerini takip etmeye teşvik ediyor. Bu, iş, uyku, boş zaman ve diğer aktiviteler de dahil olmak üzere her saatin nasıl tahsis edildiği konusunda dürüst ve ayrıntılı olmayı içerir.
 • Önceliklendirme: Bireyler zamanın şu anda nasıl harcandığını anlayarak değerlerine, hedeflerine ve genel refahlarına uygun faaliyetlere öncelik verebilir. Bu, doyum sağlayan ve uzun vadeli mutluluğa katkıda bulunan faaliyetlere odaklanmayı da içerir.
 • Zaman Harcayanları Ortadan Kaldırmak: Zaman kaybına neden olan faaliyetlerin belirlenmesi ve en aza indirilmesi 168 Saat Kuralının önemli bir yönüdür. Bu, önceliklerinizle uyuşmayan faaliyetlerin bilincinde olmayı ve bunları azaltmanın veya ortadan kaldırmanın yollarını bulmayı içerir.
 • İş ve Özel Yaşamı Dengelemek: Kural, iş ve kişisel yaşam arasında bir denge kurmanın önemini vurguluyor. İşi ve kişisel zamanı rakip güçler olarak görmek yerine amaç, onları daha tatmin edici ve çok yönlü bir hayata götürecek şekilde bütünleştirmektir.

168 Saat Kuralı, zaman yönetiminin proaktif ve bilinçli bir yaklaşımla yapılmasını teşvik eder. Bireylerin daha tatmin edici ve dengeli bir yaşam sürmek için bilinçli tercihler yapmasını hedefler.

Cubicl İş Takip Programı ile Etkili Zaman Yönetimi Nedir?

Ekiplerin işbirliği yapma, görevleri organize etme ve son teslim tarihlerini karşılama şeklini dönüştürmek için tasarlanmış yenilikçi bir çözüm olan Cubicl Görev Yönetimi Yazılımını inceleyelim.

Kusursuz proje takibinden gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine kadar Cubicl'ın şirketinizin verimliliğini nasıl artırabileceğini ve yöneticilerin hassasiyetle liderlik etmelerini nasıl sağlayabileceğini keşfedin.

Mücadeleyi hepimiz biliyoruz: teslim tarihleri yaklaşıyor, e-postalar birikiyor ve o yakalanması zor "her şeyin üstünde" olma durumu uzak bir rüya gibi geliyor. Peki ya sizin için çalışma odanızı zaman yönetimi savaş alanından üretkenlik cennetine dönüştürebilecek bir araç olsaydı? Kaosa karşı mücadelede en büyük silah olan Cubicl'ı ziyaret edin.

zaman yönetimi için cubicl iş takip programı kullanın. görevlere tüm detayları girin.
Cubicl’da görev oluşturma ekranı.

Şirketler: Zamanı Etkili Şekilde Kullanmak

Projelerin sorunsuz bir şekilde aktığı, teslim tarihlerinin gülümsemeyle karşılandığı ve herkesin mükemmel bir zaman yönetimi uyumuyla şarkı söylediği bir dünya hayal edin. Cubicl Proje Yönetimi Yazılımı bu dünyayı gerçeğe dönüştürüyor. Dağınık e-tablolara ve taşan mail kutularına elveda deyin.

 • Kolaylaştırılmış İş Akışları: Cubicl her şeyi (görevler, projeler, iletişim, müşteri etkileşimi) tek bir platformda merkezileştirir. Artık yazılımlar arasında geçişler yapıp değerli dakikalarınızı boşa harcamanıza gerek yok.
 • Kristal Netliğinde Görünürlük: Ekipler yapılması gereken işler, önemli ve acil görevler ve süreçler hakkında raporlardan gerçek zamanlı bilgiler elde eder. Kaç dakika çalışma yapılması gerektiği ve yapıldığı görülebilir.
 • Veriye Dayalı Kararlar: Raporlama ve analitik, ekip performansı ve proje etkinliği hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar. Artık karanlığa ok atmaya gerek kalmaz; hedef belirleme çok daha kolay yapılabilir.
Zaman yönetimi Cubicl görev takip aracı ile kolay. Raporlar alın, analiz edin.
Cubicl’da raporlar sayfası.

Yöneticiler: Zamanı Etkin Yönetmek

Cubicl Proje Takip Aracı sadece şirketler için değildir; mutlu, üretken bir ekibe liderlik etmek için gizli silahınızdır.

 • İdari Yükleri Azaltın: Görev atamayı, ilerleme takibini ve raporlamayı otomatikleştirin. Koçluk yapmak, geri bildirimde bulunmak ve içinizdeki motivasyon gurusunu açığa çıkarmak için zamanınızı serbest bırakın. Zamanı doğru yönetin.
 • İletişim Ustalığı: Herkesi gelişmelerden haberdar edin, görev başında tutun ve kazanan takımın bir parçası gibi hissedin. Her adımı kontrol etmenize gerek yok. Akışı oluşturun, en son aşamada bilgileri alın. Süreci görmek isterseniz görev kayıtlarına bakabilirsiniz.
zaman yönetimi için cubicl proje yönetimi aracını kullanın. mesajlar için oradan oraya geçmeyin.
Cubicl’da mesajı pinleyerek duyuru yapma.
 • Yetenek Belirleme: Mükemmel yapılması gereken işleri mükemmel yapan yüksek performanslı ekip üyelerini belirleyin ve onların gelişimlerini takip edin. Doğru oyunculara yatırım yapın ve takımınızın yükselişini izleyin.

Çalışanlar: Kişisel Zaman Yönetimi Yapmak

Son teslim tarihlerini hatırlamak ve kafa karıştırıcı iş akışlarında gezinmek yerine zamanını verimli hale getir. Cubicl Görev Takip Uygulaması zamanınızın kontrolünü size verir:

 • Netlik ve Yön: Ne beklendiğini, ne zaman yapılacağını, önem ve aciliyet derecelerini ve çalışmanızın büyük resme nasıl uyduğunu tam olarak bilin. Artık kurumsal labirentte kaybolma hissi yok.
zaman yönetimi için cubicl kullanın. en kolay iş takip programı.
Cubicl’da tüm detaylar bir arada.
 • İşbirliği Senfonisi: Meslektaşlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışın, fikirlerinizi paylaşın ve başarıları birlikte kutlayın. Acil olan mesajları hızlıca alın, hızlıca geri dönüş yapın.
 • Başarı Marşı: İlerlemenizi takip edin, Kanban’da tamamlanan görevleri görün ve iyi yapılmış bir işin getirdiği memnuniyeti hissedin. Sizler tarafından geliştirilen projenin sonuçlarını tek bir yerden takip edin.

Zaman Yönetimi Eğitimi

magnifying glass on white table
Photographer: Markus Winkler | Source: Unsplash

Geçmişten günümüze birçok zaman yönetimi tekniği geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Bu teknikler arasından en uygun olanı seçmek için öncelikle zaman yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Zaman yönetimi teknikleri hakkında bilgi edinmek için çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir. Bu teknikleri farklı şekillerde uygulamak ve kendi ihtiyaçlarımıza göre uyarlamak önemlidir.

Hangi işlerin ne tür bir öneme sahip olduğunu, aciliyet durumunu ancak biz bilebiliriz. Dolayısıyla zaman yönetimi eğitimi dışarıdan alınacak bir eğitim değil kendimizi farklı teknikler için geliştirdiğimiz bir eğitim sürecidir. Zaman yönetimi açısından en uygun tekniği bulduktan sonra uygulamaya başlayabiliriz. Ancak kullanılan zaman yönetimi tekniklerini bir araya getiren Cubicl gibi iş takip programlarını da gözden kaçırmamak gerekir.

Etkin zaman yönetiminin temel noktası bunu bir alışkanlık haline getirmektir. Zaman tuzağına düşmeden, hayatta başarılı olmanın sırrı zaman yönetim alanında en iyiyi yapmaya çalışmaktan geçer. Etkili zaman yönetimi sayesinde tatmin hissini de bulabiliriz.

Doğru Zaman Yönetimi Tekniği ile Zaman Yönetiminde Ustalaşın

İş hayatında başarılı olmak için zamanımızı verimli kullanmak büyük önem taşır. Etkili zaman yönetimi, işlerimizi daha az stresle ve daha kısa sürede tamamlamamızı sağlar. Bu da hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda tatmin ve başarı hissini yaşamamıza yardımcı olur.

Bu blog yazısında, iş hayatında etkili zaman yönetimi için kullanabileceğiniz teknikleri ve yaklaşımları ele aldık. Cubicl İş Takip Programı gibi araçlar, zaman yönetiminizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Etkili zaman yönetimi, bir alışkanlık haline getirildiğinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu nedenle, zaman yönetimine önem verin ve bu konuda kendinizi geliştirmek için çaba gösterin.

Sonuç olarak, iş hayatında etkili zaman yönetimi için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz:

 • Zaman yönetimi araçlarını, tekniklerini ve yaklaşımlarını öğrenin.
 • Farklı teknikleri denemekten korkmayın.
 • Zamanınızı nasıl harcadığınızı takip edin.
 • Önceliklerinizi belirleyin ve onlara göre plan yapın.
 • Erteleme alışkanlığından kurtulun.
 • Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın.
 • Kendinize mola verin.

Bu önerileri uygulayarak zamanınızı daha verimli kullanabilir ve iş hayatınızda daha başarılı olabilirsiniz.

Zaman Yönetimi